Hvordan jobber LØ?

LØ søker fortrinnsvis å jobbe mot partene hver for seg. LØ har fokus på mennesker og løsning og ikke så mye på juss, lover og regler. LØ leter etter hvor skoen trykker hos klienten.

 

Det er ingen situasjon som er så låst at den ikke kan løses.

 

LØ sorterer det rasjonelle og det følelsesstyrte. LØ drøfter følelsen av urettferdighet og bistår klienten i å se dette i lys av klientens egne ønsker, verdier og holdninger. LØ identifiserer forstyrrende elementer som bitterhet og hevn. Og LØ speiler situasjonen og finner nye vinklinger.