Hvilke konflikter løser LØ?

 

LØsningsorientert.no løser konflikter og fastlåste situasjoner på en måte hvor begge parter er vinnere. Det er løsning som er fokus – ikke fighten.

En konflikt bygger på en følelse av urettferdighet. Denne følelsen tåkelegger fakta – og situasjonen løses IKKE ved å bringe mer fakta inn i saken. Jussen er dog alltid et bakteppe, men det er følelsene som angripes – og her kommer fakta til kort.

Følelsene tas på alvor. De er ofte vonde og LØsningsorientert.no sine metoder finner knagger å henge de på. Vi treffer aldri begge parter samtidig – kun hver for seg – og av og til bare den ene av de. Men vi finner løsninger – hver gang. Løsninger som har to vinnere er varige løsninger

LØsningsorientert.no sine metoder og fokus er spesielt godt egnet for situasjoner hvor partene skal ha med hverandre å gjøre også etter at saken er løst. Som familietvister, arv, samlivsbrudd, nabofeider og konflikter på jobben.

Men det trenger ikke å ha gått så langt som konflikt. LØsningsorientert.no jobber også i prestasjonsgrupper – i næringslivet, idretten og offentlig sektor – for å få alle krefter/ medarbeidere til å trekke tauet i samme retning.

LØsningsorientert.no holder dessuten tilpassede foredrag, generell coaching og mentoring en til en – overfor næringslivsledere.