Hvem/hva er Løsningsorientert?

 

Øivind Lunde er løsningorientert!

40 forbindelser. Forskjellige tidsepoker og arenaer. For kort tid siden. Anmodet om å komme opp med 3 karakteristiske, positive egenskaper Øivind Lunde.  Resultatene er sammenfattet i ordskyen.

Øivind Lunde trigges av å gå inn i situasjoner hvor andre har gitt opp. Han har selv også stått i konfliktsfyllte situasjoner både i og utenfor rettssalen. Han har bred erfaring og en omfattende CV.

Øivind Lunde er økonom av utdannelse og har vært økonomisjef i kommuner og bedrifter, soussjef på næringlivssiden i DnB, drevet gårdsbruk, bilforhandler Mercedes/ Peugeot, entreprenørselskap, detaljvarehandel/ produksjon/ merkevarebygging, bilimport, frilans journalist/ fotograf, bemanningsbyrå, boligutleie og eiendomsutvikling. Mest her hjemme, men også over landegrensene.

Det er erfaringene herfra, samt erfaringene fra diverse styrearbeid i bedrifter, lag og foreninger som ligger til grunn for LØsningsorientert.no.

Eksisterer det et problem så finnes det en løsning!

Ingen er tjent med å dyrke en konflikt. Alle er tjent med å få den løst.
 har konfliktsløsning som sin arena.

 får partene opp av konfliktsfokuserte skyttergraver og inn i løsningsorienterte tankemønstre.

LØsningsorientert.no finner nøkkelen der situasjonen er fastlåst.

Løsningsorientert på en måte som gir alle parter vinnerfølelse.

No cure, no pay

1413466851