Betingelser/ "No cure - no pay"

Blir det ingen løsning, kommer det ingen regning.

Blir det en løsning, kommer det en faktura, men med en betydelig lavere sum enn den man hadde risikert.

Hva har man å tape?

En avtale basert på ”No cure, no pay” signaliserer at LØ har sterk tro på å finne løsning – og den minimerer risiko for partene.

Det er kun en eneste bokstav som skiller ordene «låst» og «løst»